ZESTAW PINCET CHIRURGICZNYCH

Ostrowiec Świętokrzyski, 1 września 2019 r.

ZESTAW PINCET CHIRURGICZNYCH


Rozeznanie rynku 4/2019

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem: „Rozbudowa zaplecza badawczo rozwojowego pod kątem leczenia regeneracyjnego, odtwórczego i transplantacyjnego przy użyciu tkanek własnych pacjenta”, zwracamy się z zapytaniem o koszt zakupu i dostawy następującego sprzętu:

Zestaw precyzyjnych narzędzi chirurgicznych/pincet do pobierania tkanek:

-8 sztuk narzędzi do pobierania tkanek,
-narzędzia atraumatyczne, nie uszkadzające pobieranych tkanek,
-narzędzia muszą umożliwiać pobieranie drobnych fragmentów tkanek wielkości 1-2 mm.,  
-nadające się do wielokrotnej sterylizacji w standardowym urządzeniu do sterylizacji.

Oferty cenowe wyrażone w kwotach brutto, obejmujące wszelkie koszty związane z zakupem oraz dostawą urządzenia do siedziby Zamawiającego, zawierające również informację o gwarancji, proszę przesyłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 09.09.2019 r. do godz. 23:59:59 na adres: adres e-mail: klinikazdybski@gmail.com

W wyniku dokonanego rozeznania rynku, na podstawie parametrów technicznych oraz najkorzystniejszej ceny wybrana zostały oferta firmy AesculapChifa Sp. Z o.o. w cenie: 3 493,80 zł brutto.

 

 

Youtube