KLIMATYZACJA

Ostrowiec Świętokrzyski, 18 marca 2019 r.

Rozeznanie rynku 1/2019 – SYSTEM KLIMATYZACJI Z REKUPERACJĄ

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem: „Rozbudowa zaplecza badawczo rozwojowego pod kątem leczenia regeneracyjnego, odtwórczego i transplantacyjnego przy użyciu tkanek własnych pacjenta”, zwracamy się z zapytaniem o koszt zakupu i montażu następującego sprzętu:
Systemu wentylacji i odciągu gazów w pomieszczeniach zabiegowych  (klimatyzacja i rekuperacja), w których będzie przeprowadzane znieczulenie/sedacja wziewna, aby zmniejszyć stężenie środków znieczulających w powietrzu tych pomieszczeń. Instalacja ta ma aktywnie zapobiegać problemowi zanieczyszczenia powietrza przez N2O w sali zabiegowej.

Przedmiot rozeznania cenowego:

1. System klimatyzacji obejmujący pomieszczenia o powierzchni 18 m2 i  24 m2.
- cicha praca  urządzenia (poziom hałasu max do 19db)
- funkcja szybkiego schładzania
- klasa energetyczna A++

1. System rekuperacji obejmujący pomieszczenia o powierzchni 24m2.
- wydajność max : od co najmniej 30 do co najmniej 100 [m3/h]

Okres gwarancji urządzeń: minimum 24 miesiące.

Oferty cenowe wyrażone w kwotach brutto, obejmujące wszelkie koszty związane z zakupem systemu klimatyzacji i rekuperacji i ich kompletnym montażem w siedzibie Zamawiającego,  zawierające informację o gwarancji, proszę przesyłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz. 23:59:59 na adres: adres e-mail:  klinikazdybski@gmail.com

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto.

 

W wyniku dokonanego rozeznania rynku, na podstawie parametrów technicznych oraz najlepszej ceny wybrana została oferta: FUH serwis techniki grzewczej Marcin Krzysztofik, jako oferty spełniającej wszystkie wymogi i o najniższej zaproponowanej cenie (17958 zł brutto).

Youtube