Badania Kliniczne

Ogólne informacje o Gabinetach Specjalistycznych w Ostrowcu Św. :

Gabinety specjalistyczne w Ostrowcu Św. działają na terenie województwa Świętokrzyskiego a ich pracownicy prowadzą badania kliniczne. Liczymy na nawiązania współpracy w zakresie nowych projektów.  Gabinety zostały zmodernizowane w 2015 roku i przystosowane do konsultacji specjalistycznych i wykonywania zabiegów chirurgicznych w warunkach pobytu dziennego. Dodatkowo stworzono 2 dodatkowe pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia badań klinicznych w zakresie dermatologii, pulmonologii, neurologii, reumatologii i diabetologii.

Personel stały to 2 lekarzy dermatologów i osoba koordynująca prowadzenie badań klinicznych. Są to doświadczeni lekarze, z biegłą znajomością języka angielskiego (np. dr Jacek Zdybski pracował przez ponad 2 lata na Dermatologii w Wielkiej Brytanii w szpitalu NHS i ma rejestrację specjalistyczną jako dermatolog w GMC i był tam członkiem zespołu badawczego w badaniach klinicznych leków).  Ośrodek współpracuje z pulmonologiem, diabetologiem i neurologiem, którzy na co dzień pracują w Szpitalu i mają dostęp do najcięższych przypadków w swoich dziedzinach.  Planujemy rozszerzanie współpracy z lekarzami innych specjalności: reumatologiem, psychiatrą i geriatrą. Na potrzeby badań klinicznych współpracujemy z 2 pielęgniarkami, które w przypadku prowadzenia badania są członkami zespołu badawczego. Wszyscy lekarze, osoba koordynująca i pielęgniarki posiadają aktualne certyfikaty ICH-GCP. 

Wyposażenie:

  • 2 pokoje konsultacyjne,
  • 2 sale zabiegowe
  • Dermatoskopia, lampa wooda
  • Pracownia pobrań próbek biologicznych do badań laboratoryjnych, lodówka z opcją monitorowania temperatury min/max
  • Pomieszczenia do przechowywania dokumentacji z szafami,
  • Dostęp do laboratorium analitycznego, diagnostyki obrazowej,
  • Sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi,  atestowana waga medyczna i pomiar wzrostu, temperatury,
  • Zestaw przeciwwstrząsowy,
  • Dostęp do Internetu, linia telefoniczna z faxem,
  • Wirówka laboratoryjna

Lekarze w ośrodku oraz lekarze współpracujący z ośrodkiem widzą po ok 100 pacjentów tygodniowo, dodatkowo pracując w szpitalu mają dostęp do baz danych wszystkich ciężkich przypadków danej jednostki chorobowej w okolicy. Posiadamy sprawnie działającą komputerową bazę danych pacjentów prywatnych (program miniporadnia), prowadzoną od 2014 roku, umożliwiającą szybką rekrutację pacjentów do badań.
Dodatkowo ściśle współpracujemy z poradnią dermatologiczną w Kielcach.

Oferujemy kompleksową opiekę dla pacjentów uczestniczących w prowadzonych przez nas projektach. Używany przez nas sprzęt posiada wymagane certyfikaty i podlega regularnym przeglądom.
Z naszej strony oferujemy rzetelność i profesjonalizm w prowadzonych projektach.
Na prośbę możemy wysłać cv lekarzy, pielęgniarki i osoby koordynującej badania kliniczne ośrodka oraz dostarczyć aktualne certyfikaty ICH-GCP.

Kontakt:
Iwona Zdybska, koordynator badań klinicznych  724790502   E mail:  ivglov@icloud.com

Youtube